Identifikační údaje

Název organizace: Mateřská škola Zliv

Zřizovatel MŠ: Město Zliv

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo organizace:  Lidická 599, 373 44 Zliv

Telefonní komunikace:

  Telefonní číslo
I. třída + ředitelka 770 114 861
II. třída 770 114 862
III. třída 770 114 863
IV. třída 770 114 864
V. třída 770 114 865
školní jídelna 770 114 866
účetní 770 114 860

 

E-mailová komunikace:

  E-mail
Ředitelka reditelka@mszliv.cz
Úcetní ucetni@mszliv.cz

 

Datová schránka: 2y9mbua

IČO: 709 45 390

Součást organizace: školní jídelna

Provoz MŠ: 5,30 - 16,30 hod.

Počet tříd: 5

Kapacita MŠ: 132 dětí

 

Zaměstnanci

Ředitelka MŠ Hačková Taťána
Pedagog. pracovnice Hrdinová Romana
  Jílková Marie
  Mgr. Kofroňová Kateřina
  Seidl Kohoutová Dana
  Kubešová Dita
  Bc. Horáková Hana
  Radouchová Marta
  Bc. Slavíková Pavlína
  Bc. Kostolná Monika
  Polenová Jana 
Asistent pedagoga Čermáková Marie, Pruherová Anna, Išková Anna
Provoz. pracovnice
Uklízečka Pešková Michaela
  Šílená Eva
  Mašková Jitka
Vedoucí ŠJ Ing. Podlešáková Jitka
Vedoucí kuchařka Mičanová Romana
Kuchařka Binderová Jana
   
Pomocná pracovnice provozu Popelová Lenka
Ekonom a mzd.účetní Ing. Podlešáková Jitka