III. třída

III. třída
Fotogalerie

 

 

3-4-5 let

Na mateřské škole jsme III. třída a najdete nás v přízemí prvního pavilonu. V letošním roce je do naší třídy zapsáno 26 dětí. Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají učitelky Marie Jílková, Marta Radouchová a provozní pracovnice Jitka Mašková. Třída je vybavena mobilním telefonem, pro komunikaci s námi použijte číslo 770114863.

 

Motto:

Chci si hrát,

chci se smát,

chci si školky užívat.

Společně vše dokážeme,

protože se rádi máme.

 

Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním vzdělávacím programu, jsou nestejnoměrně časově omezené a vztahují se logicky k určitým ročním specifickým děním.

Děti mají za sebou rok docházky v naší třídě. Seznámily se s prostředím třídy, s režimem dne, s dodržováním určitého řádu v kolektivu a s požadavky nás, učitelek. Zavedly jsme děti do světa pohádek, písniček, básniček a možností výtvarného vyžití. Za tento první rok získaly děti mnoho zkušeností, vědomostí a také radosti. Podařilo se nám děti spojit do kolektivu, ve kterém jsou rády a dobře si uvědomují, že k sobě patříme.

Během roku jsme si s dětmi postupně tvořily pravidla chování, která budou platit i nadále. Např. jsme k sobě slušní, zdravíme se při příchodu a odchodu, vzájemně si neubližujeme, vybíráme si, co nás zajímá, a uklízíme po sobě, poprosíme, poděkujeme. Poskytujeme dětem péči, naplňujeme jejich potřeby. Umožňujeme jim zažívat pocit člena společenství s právy, ale i povinnostmi, s tolerancí i odpovědností.

V letošním školním roce už nebude nejdůležitější adaptace, protože děti jsou už zvyklé na MŠ, ale zaměříme se na jejich všestranný rozvoj nabídkou rozmanité činnosti ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Chceme:

 • prožitkovým učením posilovat u dětí citové a morální vlastnosti, vést je ke kladnému vztahu k sobě navzájem i k životnímu prostředí, probouzet v nich chuť poznávat, tvořit a učit se. (Kniha a její nahrávka na CD Děti a slušné chování – M. Adamovská).
 • cíleně vytvářet prostor pro řečovou aktivitu a podporovat děti ve správnosti mluveného projevu. (Využijeme knihu Obrázková kniha řeči – F. Kábele, B. Pávková, Kreslíme a vyslovujeme – G. + M. Přikrylovy).
 • podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, vytvářet pro děti dostatek podnětů na procvičení motoriky a koordinace ruky a oka.

Metody, formy a náplň vzdělávání jsou rozpracovány v třídním vzdělávacím plánu, který vychází z těchto integrovaných bloků:

 

Hola, hola, škola volá                    září

Podzimní čarování                         říjen - listopad

Kouzelné vánoční zvonění             prosinec

Co má zima na práci                      leden - únor

Přišlo jaro se sluníčkem                březen - duben

Je nám dobře na světě                  květen - červen

 

Integrované bloky dále rozpracováváme v týdenních podtématech. Jsou to ucelené části učiva, rozvedené do nabídky činností, které jsou propojené s tématem, jsou dětem blízké a srozumitelné. Máme zájem, aby podtémata byla dostatečně široká, komplexní, obsahově bohatá, pestrá a obsahovala celou osobnost dítěte. Vhodnou motivací chceme dětem zajistit možnost postupovat podle vlastních individuálních možností a předpokladů.

Dětským průvodcem během celého roku bude nadále maňásek Beruška, kterou si děti oblíbily již v loňském školním roce. V její přítomnosti děti ztrácejí vzájemný ostych, lépe navazují kontakty, řeší problémy i konflikty ve skupině vrstevníků. Spontánně se učí novým návykům, získávají nové vědomosti a dovednosti.

 

Nepravidelné činnosti
 • divadla, která přijíždějí do MŠ (10 x)
 • podzimní výlovy – podle plánu výlovů
 • fotografování dětí v MŠ ( podzim, jaro)
 • podzimní  pracovní dílna s rodiči pro adventní trhy v MŠ
 • mikulášská nadílka v MŠ (5. 12., zajistí děti ze ZŠ)
 • vánoční besídka pro rodiče, posezení s rodiči
 • adventní zpívání s žáky 1. stupně ZŠ
 • vánoční nadílka v MŠ
 • masopustní karneval v MŠ (21. 2.)
 • velikonoční dílna s rodiči a dětmi ( březen)
 • exkurze ( nádraží, stavby  Pod Vartou, prodejna ovoce a zeleniny,  HZS Zliv)
 • rej čarodějnic v MŠ (28. 4.)
 • besídka pro rodiče ke Dni matek
 • sportovní a znalostní třídní olympiáda (květen – červen)
 • pěší výlety kolem Zlivi
 • oslavy MDD v MŠ
 • školní výlet autobusem
 • vítání léta v MŠ, táborák s rodiči

Všechny naše plány se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s vámi, rodiči. S naší prací vás budeme opět seznamovat na nástěnkách v šatně. Zde najdete plán činností, texty básní, písní a výstavy výtvarných prací dětí. Sledujte tyto informace, ptejte se dětí  na konkrétní věci, co dnes dělaly, co nového se dozvěděly a naučily. Pochvala dětí má pro ně velký význam. Ptejte se i nás, co vás zajímá a co se týká vašich dětí. My vám vše rády vysvětlíme, popř. poradíme. Informace o programu třídy najdete na webových stránkách MŠ www.materskaskolazliv.cz, kompletní fotogalerii na třídní www.rajce.idnes.cz .

 

Cílem naší snahy je šťastné a spokojené dítě.

 

Zpět na seznam tříd