II. třída

II. třída
Fotogalerie

2. třída (zelená) „U žabky Agáty“

 

Do cíle se blížíme,

co nás čeká tušíme.

Už nejsme děti malé,

jsme předškoláci, to je jasné.

Spoustu věcí už teď známe,

přehled o všem všichni máme.

A co ještě nevíme,

tento rok to zjistíme.

Všechny strachy zahodíme,

bude hezky, to už víme.

 

Všeobecné informace

Naše třída se nachází v přízemí druhého pavilonu. Provoz začíná v 5:30 hodin. V 15:30 hodin převádíme děti do III. třídy v prvním pavilonu, která funguje do 16:30 hodin. V letošním školním roce k nám dochází 26 dětí ve věku 5-6 let.

O děti pečují paní učitelky Mgr. Kateřina Kofroňová, Dana Seidl Kohoutová a provozní pracovnice Eva Šílená.

Telefonické spojení přímo k nám do třídy je 770 114 862.

Výuka dětí probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací působení je rozděleno do integrovaných bloků. Každý měsíc má své tematické bloky a ty jsou dále rozpracovány do týdenních či dvoutýdenních úseků. O právě probíhající výuce budeme rodiče pravidelně informovat na nástěnkách v šatně. Díky tomu si pak mohou s dětmi snáze popovídat o tom, co právě ve školce děláme.

Tematické bloky

Září- Hola, hola, škola volá

Říjen, listopad- Podzimní čarování

Prosinec- Kouzelné vánoční zvonění

Leden, únor- Co má zima na práci

Březen, duben- Přišlo jaro se sluníčkem

Květen, červen- Je nám dobře na světě

 

Hlavní cíl učitelek

Přejeme si mít ve třídě šťastné a spokojené děti, kterým poskytneme prostor pro naplnění jejich maximálnímu potenciálu. Budeme klást důraz na prohlubování mezilidských vztahů a upevňování pravidel v dětském kolektivu. Okolní svět budeme poznávat prostřednictvím hry, prožitku, situačního učení a dramatizace. Volit budeme vždy zábavnou a kreativní formu. Nabídka činností bude velmi pestrá, aby každé dítě uspokojilo své osobní potřeby a zájmy.

Mateřská škola by měla být pro dítě místem, kde získává především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty pro pokračující vzdělávání a celoživotní učení.

Ve vztahu k dítěti se budeme snažit:

 1. Vytvářet příjemnou atmosféru ve třídě
 2. Dbát na maximální bezpečnost a ochranu zdraví
 3. Rozvíjet individualitu každého dítěte a požadavky na něj přizpůsobovat jeho věkovým a individuálním schopnostem a zvláštnostem
 4. Vytvářet dostatek podnětů pro všestranný a harmonický rozvoj dětí
 5. Nadále získávat a rozvíjet důvěru dětí a rodičů
 6. Podporovat u dětí tvořivost, hravost, fantazii a touhu po nových poznatcích
 7. Nabízet možnost výběru činností
 8. Posilovat zdravé sebevědomí dětí
 9. Spravedlivě děti hodnotit, chválit a povzbuzovat, pomáhat těm, kteří to potřebují
 10. Být připravené během roku plány uzpůsobovat aktuálním potřebám dítěte, dokument je otevřený změnám
 11. Neustále se vzdělávat pro zkvalitňování výchovně vzdělávací činnosti

 

Zásady pro komunikaci s rodiči
 1. Vždy respektujeme úlohu rodičů
 2. Mluvíme o očekávání, které vůči sobě máme
 3. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina
 4. Informace sdělujeme v soukromí
 5. Plánujeme rodičovská setkání a konzultace v době, která rodině časově vyhovuje
 6. Prostřednictvím nástěnky umístěné v šatně se rodiče seznamují s plány na aktuální týden
 7. Nástěnka je pouze doplňkový informační prostředek, důležité a zásadní informace jsou rovněž sdělovány osobně
 8. Prostřednictvím nástěnky mohou i rodiče sdělovat svá přání či připomínky
 9. Připravíme projekty na podporu komunikace mateřské školy s rodiči (loučení s létem, vánoční posezení, charitativní akce s Arpidou, opékání špekáčku na konci školního roku a jiné)

 

Co nás tento rok čeká

Plavecký kurz v Prachaticích

Akce „Hýbeme se s úsměvem“ (SK Zliv)

Pozorování výlovu rybníka

Různé bojovky s příběhem

Mikulášská nadílka

Vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu ve Zlivi

Vánoční besídka pro seniory v pečovatelském domě ve Zlivi

Vánoční posezení s nadílkou

Vánoční besídka pro rodiče

Projekt „Děti do bruslí“ v Českých Budějovicích

Solná jeskyně v dětském centru Šikulka v Českých Budějovicích

Masopustní karneval

Čarodějnický rej

Besídka ke Dni matek pro rodiče

Besídka ke Dni matek pro seniory v pečovatelském domě ve Zlivi

Soutěživé dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí

Fotbalové dopoledne (Dynamo České Budějovice

Sportovní olympiáda

Rozloučení s předškoláky, pasování na školáky

Pečení špekáčků a posezení s rodiči

Výlety a vycházky

Různá divadelní představení

Projekt „Máme velké kamarády“

Zpět na seznam tříd