II. třída

II. třída
Fotogalerie

Věk: 3 - 4 roky

 

Učitelky: Hana Zemenová, Mgr. Kateřina Kofroňová

Provozní pracovnice: Jana Binderová

 

Ať jsme velcí nebo malí, pravidla už všichni znají.

A když něco nevíme, rychle to zas zjistíme.

Společně to zvládneme, ve školce nám krásně je.

 

Vítejte u nás ve II. třídě

Naše třída se nachází v přízemí druhého pavilonu. Je vybavena vlastním mobilním telefonem s číslem 770 114 862. Provoz naší třídy začíná v 5:30 hodin. V 15:30 hodin převádíme děti do III. třídy v prvním pavilonu, která funguje do 16:30 hodin.

Do naší třídy dochází 24 dětí, z toho je 17 chlapců a 7 dívek. Vzhledem k uzavření mateřské školky kvůli mimořádným opatřením z důvodu epidemie Covid-19 budou v novém školním roce i úplní nováčci. Proto je velmi důležité se soustředit na prvotní adaptaci. Nástup dítěte do mateřské školy je velkou změnou nejen pro dítě, ale i celou jeho rodinu. Chápeme, že někteří rodiče mají obavy, jak jejich dítě tuto velkou změnu zvládne. Věřte, že i nám učitelkám záleží na tom, aby se všem dětem ve školce líbilo, aby za námi chodily rády a cítily se zde v bezpečí. Budeme pro vaše děti oporou a budeme jim pomáhat zvyknout si na nové prostředí a kamarády. Nových dětí bude ve třídě minimum, ostatní děti budou na prostředí školky zvyklé, a proto nás čekají hned v začátcích roku zajímavé činnosti a akce.

Tento rok bude možnost absolvovat kurz bruslení. Kurz je určen především pro starší děti z jiných tříd a naše děti doplní pouze volná místa, proto bude kapacita omezená. Ostatní děti budou mít možnost chodit bruslit o rok později. Další letošní novinkou bude, že během školního roku budeme vystavovat naše výkresy a výrobky na určité téma ve zdejší prodejně s potravinami (Trefa).

Výuka dětí probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací působení je rozděleno do integrovaných bloků. Každý měsíc má své tematické bloky a ty jsou dále rozpracovány do týdenních či dvoutýdenních úseků. O právě probíhající výuce vás budeme pravidelně informovat na nástěnkách v šatně, proto prosíme rodiče, aby je sledovali. Díky tomu si pak mohou s dětmi snáze popovídat o tom, co právě ve školce děláme. Budou znát písničky a básničky, na které se právě soustředíme a mohou si i společně zarecitovat nebo zazpívat.

 

Tematické bloky:

Září- Hola, hola, škola volá

Říjen, listopad- Podzimní čarování

Prosinec- Kouzelné vánoční zvonění

Leden, únor- Co má zima na práci

Březen, duben- Přišlo jaro se sluníčkem

Květen, červen- Je nám dobře na světě

 

Aby nám bylo ve školce nadále hezky, dodržujeme společná pravidla:

1) Pozdravíme se při příchodu i odchodu

2) Nebojíme se poprosit o pomoc a rádi za ni vždy poděkujeme

3) Spolupracujeme při společných činnostech a hrách, o hračky se navzájem podělíme

4) Ke hračkám a pomůckám se chováme opatrně a vždy je vracíme na své místo

5) Hezky se oslovujeme jmény

6) Učíme se zdravit všechny osoby, které v mateřské škole potkáváme

7) Učíme se zvládat sebeobsluhu, čistě jíme

8) Nezapomínáme na správné hygienické návyky

9) Máme rádi vše živé

10) Klademe důraz na ochranu přírody

 

Pro děti máme po celý školní rok připravené různé akce:

Tematické týdny

Pozorování výlovu rybníka

Mikulášská nadílka

Vánoční posezení s nadílkou

Masopustní karneval

Čarodějnický rej

Dopoledne plné soutěží na Mezinárodní den dětí

Divadelní představení dle aktuální nabídky

Různé exkurze

Bruslení (tento rok pouze pro omezené množství dětí)

Zpět na seznam tříd