V. třída

V. třída
Fotogalerie

5. třída "U Krtečka"

Naší třídu najdete ve 3. pavilonu mateřské školy v prvním patře. V letošním školním roce máme zapsáno 21 dětí. Věkové složení dětí je 3 až 6 let, tedy smíšené oddělení. Všechny děti jsou tělesně, smyslově i duševně zdravé.

O děti pečují učitelky Eva Nobisová, Dita Kubešová a provozní pracovnice Eva Šílená.

Provoz třídy je od 6.00 do 15.30 hod. Ráno se děti, dle potřeby rodičů, scházejí od 5.30 hod ve 2. třídě druhého pavilonu a odpoledne se rozcházejí ve 3. třídě prvního pavilonu, kde je provoz do 16.30 hod.

Naše třída je vybavena mobilním telefonem číslo 770 114 865

 

Motto třídy:
Krtek je náš kamarád,
každé ráno vstává rád.
Těší se na všechny děti,
chce si s nimi hrát.

 

Ranní přivítání

Dobré ráno, dobrý den,

popřejme si pěkný den.

Společně si budem hrát,

zpívat, kreslit, povídat.

Budem se mít všichni rádi,

protože jsme kamarádi.

 

V naší třídě je 14 dětí, které již naši třídu navštěvovaly a 7 nově nastupujících. Proto budeme dbát na pozvolnou adaptaci nových dětí na školkové prostředí a pozvolné začleňování do kolektivu. Snažíme se každému dítěti poskytnout pomoc a podporu v takové míře, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové. Hry i ostatní činnosti jsou založeny především na prožitcích.

Hlavní cíl učitelek – dát každému dítěti optimální prostor pro k jeho všestrannému a harmonickému rozvoji. Hrou, radostnou a zábavnou činností vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, přírodě a světu kolem nás. Naší snahou je poskytnout každému dítěti pomoc a podporu v takové míře, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové. Hry i ostatní činnosti jsou založeny především na prožitcích.

Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním vzdělávacím programu a vycházejících z ročních období a dění kolem nás.

Září                                                       Hola, hola, škola volá

Říjen – Listopad                                   Podzimní čarování

Prosinec                                               Kouzelné vánoční zvonění

Leden – Únor                                       Co má zima na práci

Březen – Duben                                   Přišlo jaro se sluníčkem

Květen – Červen                                  Je nám dobře na světě

Tyto bloky dále rozpracováváme do týdenních či dvoutýdenních témat.

Naším rituálem je komunitní kruh, kde se každé ráno pozdravíme, seznámíme se s tím, co nás daný den čeká, sdělujeme si své pocity, zájmy a zážitky, řešíme vzniklé problémy. Snažíme se dodržovat pravidlo „Jeden hovoří, ostatní naslouchají“ s dopomocí kamínku Povídálek.

Hry a ostatní činnosti budou přizpůsobené věku dětí. Vhodnou motivací s dopomocí Krtečka a různých maňásků chceme dětem zajistit možnost postupovat dle vlastních individuálních možností  a předpokladů.  Činnosti budou založené na hře, která je přirozeným projevem aktivity dítěte a vývojovou potřebou dětí předškolního věku.

 
Plánované akce

- divadelní představení dle aktuální nabídky

- výchovné koncerty k různým tématům v sále ZUŠ dle aktuální nabídky

- sběr přírodnin

- výlov rybníka

- mikulášská nadílka

- výroba dárků na adventní trhy pro Arpidu

- vánoční posezení a dílna s rodiči

- zimní vycházka do lesa s dobrotami pro zvířátka

- maškarní rej

- hledání velikonočního zajíčka

- čarodějnický rej

- oslava Dne dětí

- exkurze do místních provozoven

- třídní výlet

- odpoledne s Krtečkem a rodiči

- rozloučení s předškoláky

O mimořádných a neplánovaných akcích budou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnky a slovně při předávání dětí.

 

Doplňkové činnosti

Plavecké kurz – pro předškoláky – délka kurzu je 8 lekcí. Jedná se o předplavecký  kurz, kdy se děti pod odborným vedením seznamují s vodou, odbourávají strach z ní, učí se správně dýchat. Za pomoci velkého počtu pomůcek si osvojují dovednosti vedoucí k umění plavat. Kurz bude probíhat od září v plaveckém bazénu v Prachaticích.

Povídálek – pro předškolní děti se špatnou výslovností, které jsou v péči logopeda. Logopedická cvičení a hry budou probíhat jedenkrát za 14 dní v době poledního odpočinku pod vedením logopedické asistentky Bc. Pavlíny Slavíkové.

Děti do bruslí – pro předškolní děti - bruslařský kurz na stadionu v Českých Budějovicích. Před zahájením kurzu proběhne online schůzka pro rodiče, kde se dozví potřebné informace.

 

Zpět na seznam tříd