IV. třída

IV. třída
Fotogalerie

4. třída „U opiček“

 

MOTTO TŘÍDY:

U nás svítí slunce, i když venku prší! 

        

Všeobecné informace:

 V naší mateřské škole neseme označení 4. třída. Najdete nás v 1. patře 1. pavilonu. Ve školním roce 2020/2021 k nám bude docházet 24 dětí dovršující 4-5 let věku.

 O děti budou pečovat učitelky Bc. Pavlína Slavíková, Jana Polenová a provozní pracovnice Jitka Mašková.

 Spojit se s námi můžete přímo na telefonním čísle: 770 114 864.

Maskotem naší třídy je Opička Žofinka, která děti provede všetečným, zvídavým způsobem všemi 5-ti vzdělávacími oblastmi, které jsou rozpracovány v našem třídním vzdělávacím programu na základě 6-ti integrovaných bloků ze Školního vzdělávacího programu MŠ Zliv.

Hola, hola škola volá

Podzimní čarování

Co má zima na práci

Přišlo jaro se sluníčkem

Je nám dobře na světě

Tyto bloky dále rozpracováváme do týdenních či dvoutýdenních témat, dle zájmu dětí o danou oblast. Upřednostňujeme individuální nebo skupinovou formu „učení“ a činností před frontální (všichni najednou). Využíváme hojně prožitkové učení a hru jako prostředek k poznávání.

 

Hlavní cíl učitelek:

 • po prázdninách opět vesele do MŠ
 • včlenit nově příchozí děti do kolektivu
 • znovu si osvojit základní pravidla a režim dne v MŠ
 • mít třídu plnou spokojených a zvídavých dětí
 • provést děti všemi 5-ti vzdělávacími oblastmi s maximem individuálního přístupu

 

Rodiče jsou informováni prostřednictvím:
 • individuálních rozhovorů při předávání a vyzvedávání dítěte
 • nástěnek a informačních letáčků v šatně
 • fotek vkládaných na webové stránky MŠ a na zaheslovaný účet rajče.idnes.cz

 

 

Co naši třídu v roce 2020/2021 čeká?

Letos naši třídu čekají projekty:            

„Děti do bruslí“, „Plaváčci“ a „Děti na startu“.

Dále připravíme krátké vystoupení k rozsvěcení stromečku u MěÚ Zliv.

Na naše vánoční a jarní vystoupení se můžou těšit babičky a dědečkové v DPS.

 

Akce třídy:

 • divadelní představení v průběhu celého školního roku
 • exkurze během roku: pošta, knihovna…
 • „loučení s létem“ s rodiči
 • sběr lesního materiálu na tvoření
 • podzimní výlov
 • pouštění draka
 • mikulášská nadílka
 • vánoční besídka pro rodiče se společným zpíváním u stromečku
 • vánoční program pro DPS
 • program pro rozsvěcení stromečku u MěÚ
 • zimní vycházka do lesa s dobrotami pro zvířátka
 • den s Lesy ČR
 • maškarní rej s rodiči v maskách
 • jarní dílna s rodiči
 • velikonoční hra: Po stopách zajíčka Ušáčka
 • čarodějnický rej
 • akce: Kafíčko pro maminku (svátek matek)
 • program pro babičky a dědečky v DPS
 • oslava MDD
 • akce: Dobrodružné odpoledne s tatínkem (svátek otců)
 • třídní výlet
 • opékání buřtíků s rodiči
 • zábavné dopoledne na konci školního roku se zmrzlinou
 • další mimořádné akce budou doplňovány a realizovány dle možnosti v průběhu roku

Zpět na seznam tříd