I. třída

I. třída
Fotogalerie

I. TŘÍDA

/ věk:  2-3-4 roky /

Naše třída má celkem 24 dětí. Na mateřské škole máme statut I.třídy a sídlíme ve II. pavilonu.  Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají ředitelka Taťána Hačková, učitelka Romana Hrdinová, Dana Kohoutová ( na překrývání směn) a školnice Jitka Švíková.

Veškeré výchovné působení probíhá v duchu filozofie školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2018).

Výchova a vzdělávání bude směřovat k očekávaným kompetencím nezbytných pro zdárný rozvoj osobnosti dítěte mladšího předškolního věku. V letošním roce je pro nás prioritou úspěšná adaptace nově příchozích dětí, jejich úspěšné a postupné zapojení do kolektivního, společného života třídy. Plán vzdělávací nabídky je soustředěn do integrovaných bloků a je postaven tak, že se odvíjí od nejjednoduššího, známého a osvojeného z rodinné výchovy, k novému a ještě neznámému. Respektovány budou individuální specifika a nízký věk dětí.

Učitelky evidují, kdo z dětí má daný den narozeniny a oslavenec dostane malý dárek. Proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a s přáním všech kamarádů a ujme se pro tento den „kralování“.

Aby všem bylo ve školce pěkně

Začátek školního roku bude letos trochu náročnější z důvodu postupných nástupů nových dětí. Ze strany pedagogů je potřeba obzvlášť citlivý, trpělivý a hlavně jednotný přístup, dětem se musí předkládat jasná pravidla, a to vždy srozumitelným a dobře pochopitelným způsobem. Adaptace nově příchozích dětí vyžaduje také soustavnou spolupráci rodičů a učitelek. Základem je vzájemná důvěra a otevřenost v komunikaci, oboustranné přátelské naladění.

Jednotlivé možnosti spolupráce jsou:

 • informační schůzka pro rodiče (srpen 2020)
 • možnost návštěvy herny ráno do 8,00 hod., popř. odpoledne při vyzvedávání
 • informační rozhovor s rodiči při předávání dětí
 • jasné stanovení hranic a vymezení mantinelů
 • zapojování rodičovské veřejnosti do života třídy
 • empatický, klidný a trpělivý přístup všech pracovnic MŠ

Denní uvítací říkanka

My jsme děti, dětičky,
z pěkné zlivské školičky.
Ve školce se máme rádi,
vždyť jsme všichni kamarádi!
Pěkně si tu všichni hrají,
Nezlobí a poslouchají.

Výchova a vzdělávání

Výchovně vzdělávací působení a náplň vzdělávání je soustředěna do integrovaných bloků :

září  - Hola, hola, škola  volá ( Ahoj kamarádi,  Přijela pouť, Náš táta šel na houby)

říjen, listopad   Podzimní čarování ( Co nám daroval podzim, Výlet s drakem za podzimem, Přišel čas výlovů, Moje tělo,moje zdraví, Zvířátka se připravují na zimu)

prosinec  - Kouzelné vánoční zvonění ( Čertovský týden, Tradice a pečení je vánoční těšení, Pohádkový vánoční týden)

leden, únor   - Co má zima na práci ( Co jsme našli pod stromečkem, Jak vypadá lidské tělo, Čarujeme s paní zimou, Zimní sporty a radovánky, Co dělají zvířátka v zimě, Masopustní týden)

březen, duben   – Přišlo jaro se sluníčkem ( Vítání jara a oslava Velikonoc, Voláme tě, sluníčko, Zvířátka a jejich mláďátka + Den Země, Čarodějnický týden)

květen, červen  – Je nám dobře na světě ( Tady jsme doma - naše rodina, Jedeme na výlet, Máme rádi zvířata, My jsme všichni kamarádi)

Adaptační program:

 • spoluúčast rodičů na akcích třídy
 • přítomnost rodičů ve třídě denně do 8,00 hodin
 • přítomnost rodičů ve třídě v odpoledních hodinách
 • předmět /hračka/ z domova (plyšáček, plínička, polštářek

Ke zdárné a úspěšné adaptaci přispěje především denní rozhovor rodiče a dítěte o dění ve školce, dále je třeba dítěti neslibovat, že MŠ neprodleně opustí, že půjde po obědě domů aj. Ranní loučení v šatně neprodlužovat, dítě předávat učitelce do třídy pokud možno v psychické pohodě.

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole

 • pozorování výlovu rybníka
 • mikulášská nadílka
 • návštěva pouti
 • vánoční pečení (perníčky, cukroví)
 • výroba dárků a pořádání akce Trh pro Arpidu
 • karneval
 • oslava Velikonoc
 • čarodějnický rej
 • návštěva HZS (ukázka hasící techniky, vozového parku)
 • besídka ke Dni matek
 • divadla (dle aktuální nabídky)
 • odpoledne s rodiči na školní zahradě, opékání buřtů
 • oslava MDD - zmrzlinové občerstvení
 • návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou - výlet vlakem
 • individuální výlety (vlakem, autobusem)
 • narozeninové rituály
 • návštěva ošetřovatelů ze ZOO Dvorec / seznámení s živými zvířaty/
 • výlet s batůžkem /na Mydlák,, na Králičák/
 

Zpět na seznam tříd