I. třída

I. třída
Fotogalerie

I. TŘÍDA

věk:  4-5-6 let 

Naše třída má celkem 26 dětí. Na mateřské škole máme statut I.třídy a sídlíme ve II. pavilonu.  Všechny děti jsou tělesně, smyslově a duševně zdravé. O tuto třídu se starají ředitelka Taťána Hačková, učitelka Romana Hrdinová, Tereza Nováková (na překrývání směn), asistentka pedagoga Irena Štumbauerová a školnice Jitka Švíková.

 

Veškeré výchovné působení probíhá v duchu filozofie školy a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2021).

Výchova a vzdělávání bude směřovat k očekávaným kompetencím nezbytných pro zdárný rozvoj osobnosti dítěte mladšího předškolního věku. V letošním roce se opět budeme zaměřovat na postupnou adaptaci, protože díky uzavření škol v minulém školním roce  a vzhledem k nízkému věku dětí, bude nástup některých dětí problematický. Je pro nás prioritou úspěšné a postupné zapojení všech dětí do kolektivního, společného života třídy. Plán vzdělávací nabídky je soustředěn do integrovaných bloků a je postaven tak, že se odvíjí od nejjednoduššího, známého a osvojeného z rodinné výchovy, k novému a ještě neznámému. Respektovány budou individuální specifika a nízký věk dětí.

Učitelky evidují, kdo z dětí má daný den narozeniny a oslavenec dostane malý dárek. Proběhne krátký narozeninový rituál s fotografováním a s přáním všech kamarádů a ujme se pro tento den „kralování“.

 

Aby všem bylo ve školce pěkně

Začátek školního roku bude opět v duchu postupného zvykání. Ze strany pedagogů je potřeba obzvlášť citlivý, trpělivý a hlavně jednotný přístup, dětem se musí předkládat jasná pravidla, a to vždy srozumitelným a dobře pochopitelným způsobem. Také adaptace nově příchozích dětí vyžaduje soustavnou spolupráci rodičů a učitelek. Základem je vzájemná důvěra a otevřenost v komunikaci, oboustranné přátelské naladění.

Jednotlivé možnosti spolupráce jsou:

- informační schůzka pro rodiče (září 2022)

- možnost návštěvy herny ráno do 8,00 hod., popř. odpoledne při vyzvedávání

- informační rozhovor s rodiči při předávání dětí

- jasné stanovení hranic a vymezení mantinelů

- zapojování rodičovské veřejnosti do života třídy

- empatický, klidný a trpělivý přístup všech pracovnic MŠ

 

 

Denní uvítací říkanka

My jsme děti, dětičky,

z pěkné zlivské školičky.

Ve školce se máme rádi,

vždyť jsme všichni kamarádi!

Pěkně si tu všichni hrají,

Nezlobí a poslouchají.

 

Výchova a vzdělávání

Výchovně vzdělávací působení a náplň vzdělávání je soustředěna do integrovaných bloků :

září  - Hola, hola, škola  volá ( Ahoj kamarádi,  Přijela pouť, Náš táta šel na houby)

říjen, listopad   Podzimní čarování ( Co nám daroval podzim, Výlet s drakem za podzimem, Přišel čas výlovů, Moje tělo,moje zdraví, Zvířátka se připravují na zimu, Přijede Martin na bílém koni, Nastává adventní čas)

prosinec  - Kouzelné vánoční zvonění ( Čertovský týden, Tradice a pečení je vánoční těšení, Pohádkový vánoční týden)

leden, únor   - Co má zima na práci ( Co jsme našli pod stromečkem, tříkrálový čas, Jak vypadá lidské tělo, Čarujeme s paní zimou, Zimní sporty a radovánky, Co dělají zvířátka v zimě, Zima v pohádkách, Těšíme se na Masopust)

březen, duben   – Přišlo jaro se sluníčkem (Když jaro zaťuká, Kniha je náš kamarád, Barevný velikonoční týden, Jaro na poli a na zahrádce,  Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata, Čarodějnický týden, Pozor, červená – poznáváme základní pravidla silničního provozu)

květen, červen  – Je nám dobře na světě ( Naše rodina, Kamarádi z louky, Máme rádi zvířata, Slavíme Den Země, Týden plný her, slavíme MDD, Těšíme se na prázdniny)

 

Plánované akce a mimořádné dny v mateřské škole
 • pozorování výlovu rybníka
 • návštěva pouti
 • vystoupení dětí na MěÚ Zliv - Vítání občánků
 • mikulášská nadílka
 • vánoční pečení (perníčky, cukroví) a výzdoba MŠ
 • výroba dárků a pořádání akce Trhy pro Arpidu
 • karneval
 • oslava Velikonoc
 • čarodějnický rej
 • návštěva HZS (ukázka hasící techniky, vozového parku)
 • besídka ke Dni matek
 • divadla (dle aktuální nabídky)
 • odpoledne s rodiči na školní zahradě, opékání buřtů
 • oslava MDD - zmrzlinové občerstvení
 • enviromentální vzdělácí programy v ZOO Hluboká nad Vltavou - výlet vlakem
 • individuální výlety (pěšky,vlakem, autobusem)
 • narozeninové rituály
 • návštěva ošetřovatelů ze ZOO Dvorec / seznámení s živými zvířaty/
 • projekt Plaváčci (kurz plavání b Prachaticích)
 • projekt Děti do bruslí
 • ozdravné pobyty v solné jeskyni (Šikulka České Budějovice)
 • rozloučení se školním rokem, pasování školáků
 

Zpět na seznam tříd