Platba školného

Informace o změně

Dle ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb. o mateřských školách (ve znění pozdějších předpisů) § 6, odst.5 se úplata za předškolní vzdělávání poměrně snižuje za kalendářní měsíc, v němž bude provoz přerušen na dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

Na základě tohoto předpisu budou po znovuotevření mateřské školy informováni zákonní zástupci o skutečné výši školného za všechny dotčené měsíce.

Prosím, neměňte výši školného na svých účtech!!!

Vyúčtování bude provedeno v září 2021 společně s prázdninovými měsíci.

Zpět na seznam