Upozornění pro rodiče

Informace o provozu mateřské školy

Z rozhodnutí vlády ČR ze dne 26. února 2021 (viz.krizová opatření č.200) se zakazuje od 27.února 2021 do odvolání osobní přítomnost dětí v mateřských školách.

Ošetřovné: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace k tomuto rozhodnutí naleznete:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Další informace o znovuotevření mateřské školy budou uvedeny následně(dle pokynů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzlávání povinné.

Zpět na seznam