Střednědobý rozpočet na roky 2024 a 2025

Schválený střednědobý rozpočet na roky 2024 a 2025

Mateřská škola Zliv    
Lidická 599    
373 44 Zliv    
     
Schválený střednědobý rozpočet  -  rok 2024, 2025  
     
  plán 2024 plán 2025
A   (ve vztahu k zřizovateli):    
Příjmy:    
Příspěvek města (672) 1 600 000,00 1 700 000,00
Stravné (601) 1 200 000,00 1 300 000,00
Školné MŠ (609) 300 000,00 300 000,00
Čerpání RF (648)    
Ostatní výnosy (649)    
Úroky (662)    
Celkem příjmy 3 100 000,00 3 300 000,00
     
Výdaje:    
Materiál (501) 1 450 000,00 1 500 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby    
               Čistící prostředky     
               Knihy, tiskoviny    
               Pohonné hmoty    
               Potraviny 1 200 000,00 1 300 000,00
               Učební pomůcky-hračky    
               Ostatní spotřební materiál    
El. energie (502) 320 000,00 340 000,00
Teplo (502) 450 000,00 470 000,00
Vodné, stočné (503) 90 000,00 110 000,00
Opravy a udržování (511) 140 000,00 150 000,00
Cestovné (512) 2 000,00 3 000,00
Služby (518) 500 000,00 530 000,00
z toho:     Praní prádla     
               Komunální odpad     
               BRO    
               Bankovní poplatky     
               Software, aktualizace    
               Telefony, internet     
               Poštovné     
               Ostatní služby    
Mzdové náklady (521) 24 000,00 24 000,00
Zákonné soc. pojištění (524)    
Zákonné soc. náklady (527) 8 000,00 8 000,00
z toho: Semináře     
Ostatní provozní náklady (549) 10 000,00 15 000,00
z toho: Náhrady škod     
Odpisy (551)    
Náklady z drob.dl.majetku (558) 106 000,00 150 000,00
Daň z příjmů (591)    
Výdaje celkem 3 100 000,00 3 300 000,00
     

Zpět na seznam