OZNÁMENÍ RODIČŮM

ZVÝŠENÍ CEN STRAVY V MŠ ZLIV

Vzhledem ke stálému zvyšování nákladů za potraviny jsme přistoupili v naší mateřské škole ke zvýšení sazeb za stravování s platností od 1.9.2022.

 

Věková kategorie 3-6 let:                              

Přesnídávka:    z 9,00 Kč na 10,00 Kč                         

Oběd:                z 20,00 Kč na 22,00 Kč                     

Svačina:            z 9,00 Kč na 10,00

 

Celý den:           z 38,00 Kč na 42,00

Poloden:           z 29,00 Kč na 32,00                          

 

Limity dané vyhláškou 107/2005 Sb.:

Přesnídávka:      8,00 Kč - 11,00 Kč

Oběd:                17,00 Kč - 30,00 Kč

Svačina              8,00 Kč - 11,00 Kč  

 

Věková kategorie 7-10 let:                           

Přesnídávka:    z 10,00 Kč na 11,00 Kč                          

Oběd:                z 21,00 Kč na 23,00 Kč                        

Svačina:            z 9,00 Kč na 10,00 Kč                             

 

Celý den:           z 40,00 Kč na 44,00

Poloden:           z 31,00 Kč na 34,00

 

Limity dané vyhláškou 107/2005 Sb.:

Přesnídávka:       9,00 Kč - 15,00 Kč

Oběd:                 20,00 Kč - 39,00 Kč

Svačina:              8,00 Kč - 12,00 Kč

 

U závodního stravování vzroste cena oběda z 35,00 Kč na 38,00 Kč.

(Limit je 24,00  -  45,00 Kč).                   

                                                                                                                                                                                                      vedoucí ŠJ ing. Jitka Podlešáková

Zpět na seznam