OZNÁMENÍ RODIČŮM

Zvýšení cen stravy v Mateřské škole Zliv

 

Vzhledem ke stálému zvyšování nákladů za potraviny a zvýšení finančních limitů na nákup potravin v aktualizované vyhlášce číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2021, dochází v naší mateřské škole ke zvýšení sazeb za stravování s platností od 1.9.2021.

 

Věková kategorie 3-6 let:                              Limity dané vyhláškou 107/2005 Sb.:

Přesnídávka:    z 8,00 Kč na 9,00 Kč                         8,00 Kč  -  11,00 Kč

Oběd:                z 18,00 Kč na 20,00 Kč                   17,00 Kč  -  30,00 Kč

Svačina:            z 8,00 Kč na 9,00 Kč                         8,00 Kč  -  11,00 Kč

Celý den:          z 34,00 Kč na 38,00

Poloden:           z 26,00 Kč na 29,00

 

Věková kategorie 7-10 let:                           Limity dané vyhláškou 107/2005 Sb.:

Přesnídávka:    z 9,00 Kč na 10,00 Kč                          9,00 Kč -  15,00 Kč

Oběd:                z 19,00 Kč na 21,00 Kč                      20,00 Kč  -  39,00 Kč

Svačina:            z 8,00 Kč na 9,00 Kč                            8,00 Kč -  12,00 Kč

Celý den:          z 36,00 Kč na 40,00

Poloden:           z 28,00 Kč na 31,00

 

U závodního stravování vzroste cena oběda z 32,00 Kč na 35,00 Kč.

( Limit je 24,00 Kč  -  45,00 Kč).                   

                                                                                                                                                                                                                       vedoucí ŠJ ing. Jitka Podlešáková

Zpět na seznam