1. fáze otevírání škol a režimových opatření

Informace o návratu dětí do MŠ

Mateřské školy:

V mateřské škole se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku ve školách a případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Děti budou vzdělávány ve skupinách s max. počtem 15 dětí.

 

Povinné neinvazivní testování pro MŠ:

antigenní testování 2x týdně (v pondělí a ve čtvretek)

Rodiče přivedou děti do MŠ s předstihem, musí počítat s 15 minutami čekání na vyhodnocení testu.

Do MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba.

 

Naše mateřská škola otevře provoz na základě výše uvedených pravidel – viz. nařízení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od 12.4. 2021

 

Režim ve 3.třídě – děti budou rozděleny v abecedním seznamu na dvě poloviny (bude vyvěšeno na vstupních dveřích I. pavilonu), kdy první skupina bude mít výuku ve 3. třídě a druhá skupina bude mít výuku ve 4. třídě. Ranní výuku povedou vždy třídní učitelky (Jílková, Radouchová) a odpolední směny zajistí ostatní pedagogické pracovnice dle pokynu ředitelky školy. Předškolní vzdělávání je povinné!

Režim v 5. třídě  - běžný provoz denně zajistí třídní učitelky (Nobisová, Kubešová), ráno se budou děti scházet na I. pavilonu do 6,00 hod. a odpoledne od 15,30 hod. budou děti opět na I. pavilonu

 

 

Zpět na seznam