Střednědobý rozpočet na roky 2022 a 2023

Schválený střednědobý rozpočet na roky 2022 a 2023

Mateřská škola Zliv    
Lidická 599    
373 44 Zliv    
     
Schválený střednědobý rozpočet na roky 2022 a 2023  
     
  plán 2022 plán 2023
A   (ve vztahu k zřizovateli):    
Příjmy:    
Příspěvek města (672) 1 210 000,00 1 255 000,00
Stravné (601) 800 000,00 800 000,00
Školné MŠ (609) 200 000,00 200 000,00
Čerpání RF (648)    
Ostatní výnosy (649)    
Úroky (662)    
Celkem příjmy 2 210 000,00 2 255 000,00
     
Výdaje:    
Materiál (501) 1 180 000,00 1 190 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby    
               Čistící prostředky    
               Knihy, tiskoviny    
               Pohonné hmoty    
               Potraviny 800 000,00 800 000,00
               Učební pomůcky-hračky    
               Ostatní spotřební materiál    
El. energie (502) 140 000,00 140 000,00
Teplo (502) 240 000,00 250 000,00
Vodné, stočné (503) 85 000,00 90 000,00
Opravy a udržování (511) 110 000,00 110 000,00
Cestovné (512) 1 000,00 2 000,00
Služby (518) 300 000,00 308 000,00
z toho:     Praní prádla    
               Komunální odpad    
               BRO    
               Bankovní poplatky    
               Software, aktualizace    
               Telefony, internet    
               Poštovné    
               Ostatní služby    
Mzdové náklady (521) 24 000,00 24 000,00
Zákonné soc. pojištění (524) 6 000,00 6 000,00
Zákonné soc. náklady (527) 7 000,00 7 000,00
z toho: Semináře    
Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 8 000,00
z toho: Náhrady škod    
Odpisy (551)    
Náklady z drob.dl.majetku (558) 110 000,00 120 000,00
Daň z příjmů (591)    
Výdaje celkem 2 210 000,00 2 255 000,00

Zpět na seznam