Rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Mateřská škola Zliv        
Lidická 599        
373 44 Zliv Schválený rozpočet na rok 2021  
         
  rozpočet 2020 skutečnost % čerpání rozpočet 2021
A   (ve vztahu k zřizovateli):   1-9/2020 2020  
Příjmy:        
Příspěvek města (672) 970 000,00 727 506,00 75% 1 150 000,00
Stravné (601) 770 000,00 353 859,00 46% 700 000,00
Školné MŠ (609) 300 000,00 164 260,00 55% 200 000,00
Čerpání RF (648)        
Ostatní výnosy (649)        
Úroky (662)        
Celkem příjmy 2 040 000,00 1 245 625,00 61% 2 050 000,00
         
Výdaje:        
Materiál (501) 1 120 000,00 553 302,24 49% 1 055 000,00
z toho:     Kancelářské potřeby 100 000,00 52 575,27 53% 100 000,00
               Čistící prostředky 30 000,00 30 138,86 100% 40 000,00
               Knihy, tiskoviny 20 000,00 9 652,00 48% 15 000,00
               Pohonné hmoty 0,00 0,00   0,00
               Potraviny 770 000,00 354 119,22 46% 700 000,00
               Učební pomůcky-hračky 50 000,00 13 365,00 27% 50 000,00
               Ostatní spotřební materiál 150 000,00 93 451,89 62% 150 000,00
El. energie (502) 140 000,00 88 012,83 63% 130 000,00
Teplo (502) 230 000,00 164 826,00 72% 230 000,00
Vodné, stočné (503) 80 000,00 77 040,00 96% 80 000,00
Opravy a udržování (511) 90 000,00 84 411,11 94% 100 000,00
Cestovné (512) 1 000,00 106,00 11% 1 000,00
Služby (518) 255 000,00 259 957,31 102% 299 000,00
z toho:     Praní prádla 80 000,00 37 641,50 47% 70 000,00
               Komunální odpad 8 000,00 5 745,00 72% 10 000,00
               BRO 15 000,00 4 936,31 33% 15 000,00
               Bankovní poplatky 20 000,00 12 020,00 60% 20 000,00
               Software, aktualizace 40 000,00 42 152,67 105% 40 000,00
               Telefony, internet 19 000,00 10 312,58 54% 20 000,00
               Poštovné 3 000,00 2 442,00 81% 4 000,00
               Ostatní služby 70 000,00 144 707,25 207% 120 000,00
Mzdové náklady (521)   15 800,00   24 000,00
Zákonné soc. pojištění (524)   496,00   6 000,00
Zákonné soc. náklady (527) 7 000,00 1 573,00 22% 7 000,00
z toho: Semináře 7 000,00 1 573,00 22%  
Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 5 276,00 75% 8 000,00
z toho: Náhrady škod 3 000,00 1 000,00 33% 4 000,00
Odpisy (551)        
Náklady z drob.dl.majetku (558) 110 000,00 143 121,12 130% 110 000,00
Daň z příjmů (591)        
Výdaje celkem 2 040 000,00 1 393 921,61 68% 2 050 000,00

Zpět na seznam