PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM MŠ

Sponzoři ve školním roce 2020-2021

p. Zeinerová – zakoupila pro všechny děti 3.třídy rozlučková trika s potiskem

p. Jílková – zakoupila ceny pro sportovní olympiádu 3.třídy

manželé Soulkovi – darovali finanční hotovost na občerstvení na rozlučkovém odpoledni 3.třídy

p. Mothejlová – zakoupila cukrovinky a dekorativní předměty u příležitosti rozlučkového odpoledne na 3.třídě

                       -  věnovala MŠ hygienické a dezinfekční prostředky (Covid 19)

 

p. Klimešová – zakoupila občerstvení pro děti u příležitosti rozlučkového odpoledne na 3. třídě

 

p. Fričová – zajistila občerstvení na akci „Spaní v MŠ“

 

p. Zacharová – poskytnutí občerstvení na akcích 4.třídy

 

p. Hačka – poskytnutí finanční hotovosti na občerstvení dětí z MŠ (ukončení šk.roku)

 

Všem dárcům děkujeme.

Zpět na seznam